top of page

Developer na ławce? Jak nie zwalniać zespołu IT, przy utracie projektów.

Kryzys w branży IT

Wyobraź sobie sytuację, w której firma technologiczna traci dwóch dyrektorów odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowych projektów. Brak liderów i przestoje projektowe prowadzą do sytuacji, w której zespół deweloperów staje się zbędny. Na horyzoncie pojawia się ryzyko trzymania wielu developerów na ławce, a w końcu grupowych zwolnień. To scenariusz, z którym nikt nie chce się mierzyć, choć w obecnym czasie staje się rzeczywistością w wielu firmach z sektora IT.


kryzys w branży it

Body Leasing jako strategiczne rozwiązanie

Zwolnienie całego zespołu developerów wydaje się ostatnią rzeczą, jakiej chciałby dokonać każdy dyrektor zarządzający. Koszty ponownego odbudowania takiego zespołu są duże, a zmiany na rynku usług IT dynamiczne, może więc dojść do sytuacji, w której zespół będzie ponownie potrzebny w niedługim czasie. W obliczu wyzwań, których doświadcza nie jedna firma z sektora IT rozwiązaniem, które może uratować sytuację, jest body leasing. Taka forma współpracy pozwala firmie zachować wartościowy zespół developerów i jednocześnie oferować jego usługi innym przedsiębiorstwom na zasadzie podnajmu.


Korzyści z body leasingu


  1. Zachowanie zespołu i kompetencji: Body leasing umożliwia utrzymanie zespołu, co jest kluczowe dla firmy, której priorytetem jest szybkie odbudowanie pozycji na rynku po przestojach. Developerzy nie są zmuszeni szukać nowych zatrudnień, a firma może dalej korzystać z ich doświadczenia i umiejętności.

  2. Elastyczność i skalowalność: Wynajmując zespół innej firmie, można lepiej zarządzać kosztami. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy płynność projektowa jest niepewna​​. Developer na benchu kosztuje, a na taki koszt obecnie bardzo niewielu może sobie pozwolić.

  3. Redukcja ryzyka: zwolnienie pracowników, może negatywnie wpłynąć na morale zespołu i wizerunek firmy jako pracodawcy, body leasing umożliwia względną stabilność zatrudnienia. Firma może szybko dostosować się do sytuacji, w której pojawi się nowy projekt bez potrzeby ponownego rekrutowania specjalistów.

  4. Dostęp do nowych rynków i projektów: Dzięki body leasingowi firma może eksplorować nowe sektory i typy projektów, które wcześniej mogły być poza jej zasięgiem. To otwiera drogę do dywersyfikacji działalności i poszerzenia portfolio​​.


developers talking

Wyzwania związane z body leasingiem


  • Zarządzanie i monitorowanie. Mimo licznych zalet, body leasing wymaga dokładnego zarządzania i monitorowania jakości pracy, co może być wyzwaniem, szczególnie gdy zarządzanie projektem odbywa się zdalnie. Ta konieczność stawia przed firmami technologicznymi zadanie wypracowania solidnych procedur weryfikacji i oceny pracy wynajmowanych zespołów. 

  • Komunikacja. Zarządzanie zespołami rozproszonymi w modelu body leasing stwarza również unikalne wyzwania związane z komunikacją i integracją członków zespołu. Ponieważ zespoły często składają się z osób pracujących z różnych lokalizacji, ważne jest, aby firmy biegle implementowały narzędzia i technologie ułatwiające komunikację i współpracę. Taki model wymaga od firmy wynajmującej jasnego zdefiniowania oczekiwań i ról w projekcie, a także bieżącej oceny postępów i jakości pracy.


  • HR. Dodatkowo, z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, model ten może skomplikować procesy HR, takie jak onboarding, szkolenia oraz rozwój zawodowy. Firmy muszą zatem opracować specjalne procedury adaptacyjne, które pomogą zintegrować pracowników z zewnątrz z istniejącymi zespołami, a także zapewnić im odpowiednie wsparcie i możliwości rozwoju.


business meeting

A jeśli moglibyśmy zmienić myślenie na temat body leasingu w klasycznym ujęciu? Zamiast wynajmować etaty i ludzi,  udostępniać konkretne umiejętności specjalistów, godziny ich pracy lub rozliczać konkretne zadania projektowe do wykonania. Takie podejście znacznie uprościłoby wyzwania związane z body leasingiem.


Taka forma pozostaje bowiem atrakcyjną opcją dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie w sytuacji, gdy potrzebne są specjalistyczne umiejętności na krótki okres. Dzięki elastyczności tego modelu, firmy mogą dynamicznie skalować swoje zespoły w odpowiedzi na zmieniające się wymagania projektów, co może znacząco obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć efektywność realizacji projektów.


Podejście takie wymaga jednak nie tylko odpowiednich narzędzi i technologii, ale również umiejętności zarządzania ludźmi i projektami na odległość, co staje się coraz bardziej cenioną kompetencją w dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Przede wszystkim jednak wydaje się to być lepszym rozwiązaniem niż zwolnienia, zwłaszcza że w obliczu ostatnich zmian, wiele firm otwiera się na nowe formy współpracy.


reading report

Otwartość na nowoczesne formy współpracy: 

Zgodnie z ostatnim raportem HAYS "Nowoczesne formy zatrudnienia 2024", coraz więcej firm otwiera się na elastyczne formy zatrudnienia takie jak współpraca projektowa, kontrakt B2B, czy umowa o dzieło. Body leasing idealnie wpisuje się w te trendy​​.


Coraz więcej organizacji w obliczu zwiększonego nakładu pracy lub też chęci zwiększenia elastyczności kosztów decyduje się na tego typu formy współpracy. Aż 29 procent firm, decyduje się na nie, ponieważ nie może pozwolić sobie na utworzenie etatu. To cenna informacja dla firm, które rozważają body leasing jako koło ratunkowe dla swoich zespołów specjalistów.


Body leasing oferuje rozwiązanie, które nie tylko pomaga uniknąć zwolnień, ale również umożliwia firmom technologicznym szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, zachowując przy tym kluczowe zasoby i kompetencje. Dla dyrektorów zarządzających może być dobrym wyjściem z sytuacji kryzysowej i elementem strategii pozwalającej przetrwać trudny czas na rynku IT.


A jak jest u Ciebie? Masz inne pomysły na przetrwanie trudnego czasu na rynku? Podziel się z nami swoją opinią na ten temat.


7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page